Home » Bionische kameleon – Montage-instructies » Bionische kameleon – Projectmanagement

Projectmanagement

De bionica-leren-bouwset kan in teamverband worden ontwikkeld. Een team kan bestaan uit twee of meer personen. Dit geeft een idee van hoe interdisciplinaire ontwikkelingsteams samenwerken in projecten, bijvoorbeeld in de industrie, om gezamenlijk een product te ontwikkelen. Als u hier meer over wilt weten, kunt u meer te weten komen over loopbaanoriëntatie (klik hier) en hoe je op een speelse manier in de klas kunt ontdekken wat de rollen in het team zijn. Klik op Teambuilding

Als je echter minder dan vier mensen in een team hebt, kunnen één of meer teamleden een extra rol op zich nemen. Dit kan individueel worden bepaald aan de hand van de situatie.

Zodra het team is gevormd, moeten gemeenschappelijke doelen worden gedefinieerd. Alleen dan kan iedereen efficiënt naar hetzelfde doel toewerken. De volgende vragen moeten eerst in het team worden gesteld.

Stel deze vragen in je team:

  • Wat doet de kameleon?
  • Wat willen we leren met de echte implementatie?
  • Wat willen we grijpen?

Link projectplan als PDF (Support)
Link tips voor projectimplementatie als PDF (Support)

Deeldoelen geven elk individu en het hele team een algemeen doel om zich op te richten en naartoe te werken. Elke actie van het team moet gericht zijn op het leiden van het project langs de doelstellingen naar succes.

Zodra u het doel hebt gedefinieerd, kunt u taken identificeren en toewijzen. Bepaal wie wat doet, wanneer en waarom.

Voor tips over de uitvoering van het project, download de PDF. Je krijgt een lijst met taken die nodig zijn om de bionisch geïnspireerde kameleon te bouwen. Samen met het “Project Management” sjabloon (klik hier)kunt u een projectplan ontwikkelen dat de taken identificeert die aan elk teamlid zijn toegewezen en die binnen een bepaald tijdsbestek moeten worden uitgevoerd.

Projectplannen geven een eenvoudig visueel overzicht van een project van begin tot eind en leiden tot een hogere werkefficiëntie van de teamleden.